Kilka słów o początkach. Pracownia Volumin została założona w 1984 roku i funkcjonowała tylko i wyłącznie w profilu typowo introligtorskim. Zajmowała się wszystkim, co związane z oprawą książki, stąd też jej nazwa. Z czasem jej profil został poszerzony o oprawę obrazów, stąd „Stara Szkoła Oprawy Obrazów”. „Stara”, ponieważ reaktywowaliśmy XVIII wieczną sztukę oprawy z papieru, czyli tzw. passe'partout francuskie. Jakość naszego passe'partout, zarówno francuskiego jak i angielskiego, jest wyśmienita, nie do osiągnięcia w pracowniach bez znajomości sztuki introligatorskiej. Tworzymy firmę rodzinną, ojciec i syn.

Pracujemy wciąż na starych maszynach z 1889 roku, ale także na nowoczesnych, stąd przyjmujemy wszystkie wyzwania. Od oprawy japońskich parawanów, poprzez medale, grafiki, oleje, pastele, aż do książek, tygodników i ksiąg pamiątkowych.

maszyny maszyny maszyny


Współpracujemy z najznakomitszymi konserwatorami papieru, skóry, drewna oraz ram i tym samym oferujemy w Pracowni wszechstronną pomoc w odnowie zniszczonych obiektów.